Shlukování lze aplikovat v mnoha oborech. Máte-li bodová data reprezentující body nebo události na liniích, potom je můžete analyzovat metodou KDE+, abyste zjistili, zda se shlukují a jestli se jedná o shluky statisticky významné. Pokud si nejste jisti použitím metody, kontaktujte nás.

Příklady webových mapových aplikací, kde byla metoda KDE+ použita, jsou k nahlédnutí zde.

Metoda KDE+ byla námi prozatím aplikována (komerčně nebo v rámci spolupráce ve výzkumu):