Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,
pobočka Olomouc

Wellnerova 3
779 00 Olomouc
Telefon: +420 541 641 290
Mobil: +420 602 361 748
Email: gis@cdv.cz
Web: https://gis.cdvinfo.cz/