Metoda KDE+, která je rozšířením standardní metody jádrového odhadu hustoty (KDE), nabízí uživatelům možnost analyzovat svoje data s vyšší jistotou identifikace významných shluků. Shluky jsou vždy výsledkem KDE, náš nový postup umožňuje objektivně stanovit, které ze shluků jsou statisticky významné, a takové shluky ještě setřídit podle jejich důležitosti.
Metoda KDE+ byla prvně prezentována našim týmem v publikaci vydané v časopise Accident Analysis and Prevention v roce 2013 při aplikaci na data dopravních nehod. V roce 2015 jsme publikovali článek o KDE+ software v Landscape Ecology. KDE+ analýza byla také využita v publikacích v Applied Geography a Biological Conservation.